Vezetők

Dr. Kereki Ferenc

Dr. Kereki Ferenc fotójaBányamérnökként szerzett diplomát 1982-ben Miskolcon a Nehézipari Műszaki Egyetemen. A mecseki szén- és uránbányászatban szerzett az ott eltöltött 12 év alatt gyakorlatot, vezetői tapasztalatot. Ezt követően a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Pécsi Bányakapitányságán dolgozott 16 évet, melyből 10 évig az államigazgatási szerv vezetője volt. Eközben jogi diplomát szerzett. Fontos feladatot vállalt a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály-előkészítési munkákban. 2009-től a bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló kiviteli munkáinak építésvezetője volt, emellett részt vett a felszín alatti térrészek kialakításának tervezési feladataiban. Az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója 2010. november 15-ével kinevezte a Társaság ügyvezető igazgatójává. Az RHK Kft. tulajdonosa, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 2013. november 16-tól megbízását határozatlan időre kiterjesztette.

Gyöngyösi Csaba

Gyöngyösi Csaba fotója1995-ben építőmérnök, 1998-ban közgazdasági szakokleveles mérnök, majd 2012-ben okleveles környezetmérnök MSC diplomát szerzett. 1996-tól állami beruházások és ipari létesítmények létesítése területén mint előkészítő mérnök, a későbbiek során pedig mint építésvezető dolgozott. 1998-tól a Paksi Atomerőmű munkavállalója volt, ahol környezetvédelmi és karbantartási területen is tevékenykedett. 2006-ban csatlakozott az RHK Kft.-hez, ahol a Beruházási Igazgatóságon dolgozott főmunkatársként majd a bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) létesítésének projektvezetője lett. Aktívan részt vett az NRHT technológiai rendszereinek tervezésében, létesítési munkálatainak irányításában és üzemeltetési engedélyének megszerzésében. 2011. szeptember 1-jétől a Társaság beruházási igazgatója.

László Zoltán

László Zoltán fotója1993-ban matematika-fizika szakos diplomát, majd 2015-ben a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Karán nukleáris környezetvédelmi szakember szakképzettséget szerzett. 2001-től 2008-ig az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete Sugáregészségügyi Decentrumában dolgozott fizikus beosztásban. 2008 óta a Bátaapátiban létesített Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban (NRHT) sugár- és környezetvédelmi üzemvezetőként dolgozott. Részt vett a létesítmény üzembe helyezésében, szabályozó rendszerének kialakításában és az üzemeltető személyzet képzésében. 2011 szeptemberétől az NRHT telephelyvezetője volt, 2013 májusától a paksi kirendeltség és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának fióktelep-vezetője és 2014 januárjától megbízott üzemeltetési igazgató.

Nős Bálint

Nős Bálint fotója2002-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen mérnök-fizikus diplomát szerzett nukleáris technika szakirányon. A diplomaszerzés évében tudományos munkatársként kezdte meg munkáját az RHK Kft-nél. Kezdetben biztonsági értékeléssel, hulladékátvételi kritériumok származtatásával és az üzemanyag-ciklus lezárásának kérdéseivel foglalkozott. 2004-ben társasági sugárvédelmi megbízottnak nevezték ki. Számos hazai és nemzetközi szervezetben képviseli az RHK Kft-t. 2011. február 1-jétől a Társaság Stratégiai és Mérnöki Irodáját vezette. A szervezeti egység 2014 januárjától Stratégai és Műszaki Igazgatósággá alakult, melynek igazgatói posztját tölti be.

Kaszás Sándor

Kaszás Sándor fotójaA Rendőrtiszti Főiskolán szerzett diplomát 1975-ben. Ezt követően a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányságon, majd a Nemzetbiztonsági Hivatal Tolna Megyei Kirendeltségen dolgozott. Kirendeltségvezető-helyettesként a Paksi Atomerőmű nemzetbiztonsági védelmével kapcsolatos feladatokat irányította. 2002. február 1-jétől az RHK Kft. rendészeti vezetője, majd a Rendészeti Önálló Osztály vezetője. Beosztásában a Társaság által üzemeltetett létesítmények rendészeti, fizikai védelmi kötelezettségeit ellátó szervezet tevékenységét irányítja.

Bertalan Csaba

Bertalan Csaba fotója1988-ban szerzett matematika-fizika szakos tanári diplomát a Pécsi Tudományegyetemen, majd 1992-ben középiskolai fizikatanári egyetemi diplomát az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen. 1998-tól a Baranya megyei, majd a dél-dunántúli sugáregészségügyi hatóságnál fizikusi beosztásban dolgozott. 2011-től a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Sugáregészségügyi Decentrumában megbízott osztályvezető fizikusként, 2012-től osztályvezetőként tevékenykedett. Ezen munka során a hazai sugárvédelmi szabályozás, a sugárvédelem területén szerzett tapasztalatokat. A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) létesítési és üzemeltetési engedélyezési eljárásaiban az elejétől részt vett, mint az engedélyező hatóság képviselője, illetve mint engedélyező. 2013. május 1-jétől az NRHT fióktelep-vezetője.

Hák Viktor

Hák Viktor fotója1998-ban szerzett okleveles vegyész diplomát a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen, majd 2013-ban tűzvédelmi szakmérnöki végzettséget a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karon. 2001-ig a Magyar Honvédség vegyi védelmi szolgálatánál töltött be különböző beosztásokat, majd 2001-től a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nukleárisbaleset-elhárítási szervezeténél, majd a központi főügyeleténél dolgozott. 2014. szeptember 1-jétől a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló fióktelep-vezetője.

Honti Gabriella

Honti Gabriella fotója2006-ban kapta meg tanári diplomáját a Szegedi Tudományegyetem biológia-környezetvédelem szakán. Két évig orvoslátogatóként dolgozott, majd 2008 nyarától a Társaság alkalmazottja. Tájékoztatási munkatársként kezdetben elsősorban a látogatócsoportok vezetésével foglalkozott, de hamar bekapcsolódott a kiadványok készítésébe, a térségi társulási rendezvények és a szakmai konferenciák szervezésébe is. Kiemelkedő esemény volt a bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló első föld alatti tárolókamrájának átadó ünnepsége, amelynek szintén egyik szervezője volt. Az RHK Kft. kommunikációs stratégiájának kialakításában tevékeny szerepet vállalt, szem előtt tartva a Társaság társadalmi elfogadottságának további erősítését, különösen a fióktelephelyek környékén lévő településeken. Egy évig megbízottként, majd 2014 elejétől kinevezett vezetőként irányítja az RHK Kft. Kommunikációs Önálló Osztályának a tevékenységét.

Horváth Attila

Horváth Attila fotója2000-ben szerzett informatikus mérnöki diplomát a Gábor Dénes Főiskolán, ahol a biztonságszervező menedzser szakirányt is elvégezte. 2002-ben felsőfokú tűzoltói, tűzvédelmi végzettséget szerzett a BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központban. 2015-ben munkavédelmi szakmérnöki oklevelet szerzett. 2001-től a tűzvédelmi, illetve a katasztrófavédelmi hatósági területeken dolgozott, kezdetben a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóságán, majd a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon, ahol végül a katasztrófavédelmi hatósági osztály vezetői feladatait látta el. Az RHK Kft-nél 2012 óta dolgozik tűzvédelmi referensként, majd 2014. június 1-jétől a Társaság Műszaki Biztonsági Önálló Osztályának vezetője.

Némethné Szeghő Judit

Némethné Szeghő Judit1993-ban végzett üzemgazdászként a Miskolci Egyetem gazdaságtudományi karán. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Kontrolling Főosztályán eltöltött 11 év alatt üzleti tervezéssel, beszámolók, jelentések készítésével és költségkontrollinggal foglalkozott. Az RHK Kft.-nél 2006 óta dolgozik, ahol többek között a társaság tulajdonosi joggyakorlója és a finanszírozója által előírt gazdálkodást érintő és támogatási források elszámolásával kapcsolatos feladatokat látja el. 2011 szeptemberétől a Gazdasági és Munkaügyi Osztály vezetője, 2015 júniusától megbízott koordinációs és gazdasági igazgató. 2016. január 1-jétől a Társaság koordinációs és gazdasági igazgatója.