Rövidítések

ÁNTSZ-DDRI
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-dunántúli Regionális Intézete
BAF
Bodai Aleurolit Formáció
BME NTI
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet
ESzCsM
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
ITT
Izotóp Tájékoztató Társulás
KKÁT
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója
LMBJ
Létesítést Megelőző Biztonsági Jelentés
MTA EK
Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja (korábban KFKI AEKI Központi Fizikai Kutatóintézet Atomenergia Kutatóintézet)
MVDS
moduláris, aknás száraz tároló
NAÜ-IAEA
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (International Atomic Energy Agency)
NRHT
Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló
NYMTIT
Nyugat-mecseki Társadalmi Információs és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
OAB
Országos Atomenergia Bizottság
OAH
Országos Atomenergia Hivatal
OAH NBI
Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága
RHFT
Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló
RHK Kft.
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft
TEIT
Társadalmi Ellenőrző, Információs és Területfejlesztési Társulás
TETT
Társadalmi Ellenőrző Tájékoztatási Társulás