Törvényi háttér

Törvények
1995. évi LIII. törvénya környezet védelmének általános szabályairól
1996. évi CXVI. törvényaz atomenergiáról
2001. évi LXXVI. törvénya Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezmény kihirdetéséről
2006. évi LXXXII. törvénya nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés III. cikk (1) és (4) bekezdésének végrehajtásáról szóló biztosítéki megállapodás és jegyzőkönyv, valamint a megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről
2013. évi CX. törvénya Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
Kormányrendeletek
227/1997. (XII. 10.) Korm. rendeletaz atomkárfelelősségre vonatkozó biztosítási vagy más pénzügyi fedezet jellegéről, feltételeiről és összegéről
72/2000. (V. 19) Korm. rendeletaz atomenergia alkalmazási körébe tartozó egyes anyagok, berendezések és létesítmények tulajdonjoga megszerzésének speciális feltételeiről, valamint birtoklásuk, üzemben tartásuk bejelentésének rendjéről
275/2002. (XII. 21.) Korm. rendeletaz országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenőrzéséről
165/2003. (X. 18.) Korm. rendeleta nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeleta környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
257/2006. (XII. 15.) Korm. rendeleta Bátaapátiban létesülő kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló projektjéhez kapcsolódó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
267/2006. (XII. 20.) Korm. rendeleta Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról
34/2009. (II.20.) Korm. rendeleta radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről
167/2010. (V. 11) Korm. rendeletaz országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről
323/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletrendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről
112/2011. (VII.4) Korm. rendeletrendelet az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról
118/2011. (VII. 11.) Korm. rendeleta nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről
190/2011. (IX. 19.) Korm. rendeletaz atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről
246/2011. (XI. 24.) Korm. rendeletrendelet a nukleáris létesítmény és a radioaktív hulladéktároló biztonsági övezetéről
53/2012. (III. 28.) Korm. rendeleta bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló módosításáról
213/2013. (VI. 21.) Korm. rendeletrendelet a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról
214/2013. (VI. 21.) Korm. rendeletrendelet a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásoknak nyújtott támogatások szabályairól
215/2013. (VI. 21.) Korm. rendeleta radioaktív hulladékokkal és a kiégett üzemanyaggal kapcsolatos egyes feladatokat ellátó szerv kijelöléséről, tevékenységéről és annak pénzügyi forrásáról
155/2014. (VI. 30.) Korm. rendeleta radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről
Miniszteri rendeletek
23/1997. (VII. 18.) NM rendeleta radionuklidok mentességi aktivitás koncentrációja és mentességi aktivitása szintjének meghatározásáról
16/2000. (VI. 8.) EüM rendeletaz atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről
31/2001. (X. 3.) EüM rendeletaz egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről
8/2002. (III. 12.) EüM rendeletaz egészségügyi ágazat radiológiai mérő és adatszolgáltató hálózata felépítéséről és működéséről
33/2002. (V. 3.) HM rendeletaz atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény honvédségi alkalmazásáról
47/2003. (VIII. 8.) ESzCsM rendelet a radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének egyes kérdéseiről, valamint az ipari tevékenységek során bedúsuló, a természetben előforduló radioaktív anyagok sugár-egészségügyi kérdéseiről
7/2007. (III. 6.) IRM rendeletrendelet a nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól
11/2010. (III. 4.) KHEM rendeleta radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról
47/2012. (X. 4.) BM rendeletaz atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról
51/2013. (IX. 6.) NFM rendeleta radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról
Kormányhatározatok
2006/2001. (I. 17.) Korm. határozata mecseki uránércbányászat megszüntetéséről szóló 2085/1997. (IV. 3.) Korm. határozat, valamint a magyarországi uránércbányászat megszüntetésének rekultivációs feladatairól készített beruházási programról szóló 2385/1997. (XI. 26.) Korm. határozat módosításáról
2122/2006. (VII. 11.) Korm. határozata magyarországi uránércbányászat befejezésével kapcsolatos további feladatokról