Nemzetközi kapcsolatok

Társaságunk megalakulásától kezdve aktívan részt vesz a nemzetközi szervezetek – a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, az OECD Atomenergia Ügynöksége (OECD NEA) és az Európai Unió (EU) – munkabizottságaiban és programjaiban. Ezen szervezetek által a nukleáris hulladékkezelés témakörében kiadott szabályozások, irányelvek és ajánlások fontos útmutatást adnak a magyar gyakorlathoz Különösen aktív a kapcsolatunk a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel.

Társaságunk fennállása óta többször szervezett a NAÜ-vel karöltve műhelyértekezleteket. Az Ügynökség műszaki segítségnyújtási programjai keretében szakembereink számos szakértői misszióban vettek részt, és rendszeresen közreműködnek a NAÜ műszaki dokumentációinak kidolgozásában.

A NAÜ műszaki segélynyújtási programja keretében társaságunk az elmúlt években szakmai támogatást kapott a püspökszilágyi hulladéktároló biztonságnövelő intézkedéseinek előkészítéséhez.

Társaságunk jelentős szerepet vállal a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló Közös Egyezmény keretében elkészítendő nemzeti jelentések összeállításában és azok felülvizsgálati értekezleteken történő ismertetésében.

A NAÜ adatbázisok adatokkal való ellátásában is kivesszük a részünket. A NAÜ felkérésére rendszeresen fogadunk a radioaktív hulladékkezelés különböző témakörei iránt érdeklődő külföldi ösztöndíjasokat.

Társaságunk tagja az Európai Unió hasonló profilú társaságait tömörítő Club of Agencies szervezetnek. A rendszeres éves összejövetelek kiváló fórumot biztosítanak az információcserére.

Tagjai vagyunk az OECD NEA égisze alatt működő két munkabizottságnak is. Az egyik a biztonsági elemzések módszertanának fejlesztésével, míg a másik az érintettek bizalmának (Forum of Stakeholders) erősítésével foglalkozik. Mindkét téma szorosan kapcsolódik futó programjainkhoz. Az „Agyag Klub” – amely szintén az OECD NEA keretén belül működik – azokat az országokat tömöríti, amelyek a radioaktív hulladékaik elhelyezését teljes egészében, vagy részben agyagos kőzetben kialakított geológiai tárolóban tervezik. Magyarország már a kilencvenes évektől kezdve tagja a szervezetnek, az utóbbi években társaságunk is aktívan bekapcsolódott a Klub munkájába.

A kétoldalú kapcsolatok közül külön említést érdemel a belga-magyar kormányközi együttműködés, melynek keretében már évek óta konzultációs segítséget kapunk radioaktív hulladékkezeléssel összefüggő témákban. Az elmúlt tíz évben a fent említett nemzetközi szervezeteken keresztül, illetve üzleti alapon számos külföldi cég és szakértő – például AEA Technology, Serco, Enresa, SKB International, Golder Associates, Mott MacDonald, Nagra – működött közre projektjeink előkészítésében, végrehajtásában és értékelésében.

FSC tanácskozás 2007-ben Magyarországon Szakmai együttműködés a belga partnercéggel Japán látogató érkezett Bátaapátiba Svéd delegáció a KKÁT-ban Társaságunk 10 éves ünnepségén több külföldi partner is részt vett A GMF (európai nukleáris létesítmények közelében található települések szövetsége) paksi konferenciája Az ANDRA delegáció megtekintette a tárolókamrát is Testvércégünk, a francia ANDRA és francia polgármesterek delegációja az NRHT-ban