A Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése

A Paksi Atomerőmű első blokkját 1982-ben kapcsolták az országos hálózatra, a negyedik blokk üzembe helyezésére pedig 1987-ben került sor. Az atomerőmű eredetileg tervezett üzemideje
30 év, jelenleg már az atomerőmű 50 éves üzemidejével számolunk. Ennek alapján az erőmű negyedik blokkját várhatóan 2037-ben állítják le.
Az atomerőmű leszerelésére vonatkozó első tanulmány 1993-ban készült el. Ebben a tanulmányban a vizsgálat tárgyát csak az első kiépítés (1-2. blokk) képezte. A tanulmány 1997-ben készített változata már kiterjedt mind a 4 blokk és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) leszerelésére is.
Nagy előrelépésnek számított, hogy 2003-ban elkészült a Paksi Atomerőmű és a KKÁT Előzetes Leszerelési Tervének első változata. Ez a dokumentum ugyanazokat a leszerelési változatokat vizsgálta, mint az 1997-es tanulmány, ugyanakkor már terv mélységű szinten készült, és messzemenően figyelembe vette a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ide vonatkozó ajánlásait.
Az eddigi nemzetközi gyakorlat azt mutatja, hogy azoknál a nukleáris létesítményeknél, melyeket régebben terveztek, és a tervezés során nem használtak korszerű számítógépes tervezési eszközöket, nagyon nagy gondot jelent a leszerelési munkák tervezéséhez szükséges ún. leszerelési input adatok korrekt, ellenőrizhető formában történő megjelenítése,és az ún. leszerelési adatbázis létrehozása rendkívül idő- és költség igényes. A leszerelési adatbázisnak helyiség orientáltnak kell lennie, mivel a leszerelési munkákat helyiségenként és nem rendszerenként fogják elvégezni. A Paksi Atomerőmű leszerelési adatbázisának struktúráját, illetve az adatbázist az RHK Kft. 2004-ben elkészítette. Ezt az Országos Atomenergia Hivatal felkérésére a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 2005-ben regionális program keretében német, illetve szlovák szakértők bevonásával véleményezte. Az adatok első körének az összegyűjtése 2006-ban kezdődött el és 2009-ben fejeződött be.
A nukleáris létesítmények leszerelési tervét ötévente felül kell vizsgálni. A Paksi Atomerőmű Előzetes Leszerelési Tervével kapcsolatban az Országos Atomenergia Hivatal 2009-ben észrevételeket és ajánlásokat tett, valamint kérte annak kiegészítését. Ezek alapján 2014-ben készült el a leszerelési terv következő felülvizsgálata, melynek keretében megtörtént:

    a „Paksi Atomerőmű reaktor berendezéseinek és sugárvédő betonszerkezeteinek felaktiválódása és bomlása” című kutatási jelentés felülvizsgálata;
    a Paksi Atomerőmű Leszerelési Adatbázisának a felülvizsgálata;
    a leszerelési költségek és a radioaktív hulladékok mennyiségének meghatározásához szükséges radiológiai felmérés;
    a Paksi Atomerőmű aktualizált Leszerelési Tervének összeállítása.

A terv két opció – az azonnali leszerelés, valamint a primerkör 20 évig tartó védett megőrzését tartalmazó változat – esetén adja meg a várható költségeket és a keletkező hulladékok mennyiségét. A kiégett nukleáris üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti programja a primerkör 20 évig tartó védett megőrzését tartalmazó változatot veszi figyelembe.
A KKÁT vonatkozásában 2011-ben készült el az előzetes leszerelési terv felülvizsgálata, amely illeszkedik az atomerőmű leszerelési tervéhez.