Egyéb nukleáris létesítmények leszerelése

A legnagyobb feladat a Paksi Atomerőmű, és az atomerőmű mellett létesített Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának leszerelése, de a többi nukleáris létesítmény leszerelése is az RHK Kft. tevékenységi körébe tartozik. A Paksi Atomerőmű leszerelési költségeire a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba az atomerőmű által befizetett pénz nyújt fedezetet, míg a költségvetési intézmények által üzemeltetett nukleáris létesítményekben (a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet – BME NTI – Oktatóreaktorában és a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontjának – MTA EK –Budapesti Kutatóreaktorában) képződő kiégett nukleáris üzemanyag kezelésével és a létesítmények leszerelésével kapcsolatos kiadásokat a központi költségvetés biztosítja a költség felmerülésének évében.

A BME NTI Oktatóreaktorát 1971-ben helyezték üzembe, a hazai nukleáris szakemberképzés oktatási igényeinek kielégítésére. A reaktor ma 100 kW névleges hőteljesítménnyel működik, és 2017-ig rendelkezik érvényes üzemeltetési engedéllyel.

Az Oktatóreaktor jó műszaki állapota valószínűvé teszi, hogy a létesítmény még akár 2027-ig is kapjon további üzemeltetési engedélyt. A Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítása és a további atomerőművi személyzet kiképzésében való részvétel ennek szükségességét kifejezetten alátámasztja. Fentiek alapján a létesítmény leszerelésével 2027 után kell számolni.

2014-ben elkészült az Oktatóreaktor előzetes leszerelési terve, amely a reaktor azonnali leszerelését irányozza elő úgy, hogy a reaktorépületben bizonyos funkciók (pl.: laboratóriumok) a leszerelést követően is megmaradnának.

Az MTA EK Budapesti Kutatóreaktorát 1959-ben építették. A zóna módosítására 1967-ben került sor, új fűtőelem bevezetésével. 1986 és 1992 között a létesítményt felújították, új tartályt építettek be és a hőteljesítményt 10 MW-ra növelték. A létesítmény kutatási és izotópgyártási feladatokat lát el. A kutatóreaktor tervezett üzemideje 30 év, az üzemeltetést 2023-ig tervezik, de egyrészt az üzemanyagárak drágulása miatt a reaktor végleges leállítására már hamarabb is sor kerülhet, másrészt, igény esetén, az üzemidő további tíz évvel történő meghosszabbítása is bekövetkezhet.

A reaktor leszerelésével kapcsolatban nemzetközi közreműködéssel 1997-ben és 1998-ban készült tanulmány. 2005-től kezdődően, 5 évenkénti felülvizsgálat (aktualizálás) mellett előzetes leszerelési terv készült, amely a Budapesti Kutatóreaktor Végleges Biztonsági Jelentésének 6. kötete.