Történet

Magyarországon nagy aktivitású, illetve hosszú élettartamú radioaktív hulladék az 1960-as évektől kezdődően keletkezik. Az ilyen típusú, intézményi eredetű hulladékot korábban – ellenkező (tiltó) rendelkezések hiányában – a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóba (RHFT) szállították végleges elhelyezés céljából. Az RHFT most is befogadja a nagy aktivitású, illetve hosszú élettartamú radioaktív hulladékot, de csak átmeneti tárolásra. Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont (MTA EK) Budapest Kutatóreaktorának nagy dúsítású kiégett üzemanyagát visszaszállítottuk Oroszországba, a most használt kisebb dúsítású üzemanyagot a reaktorból való végleges eltávolítását követően átmenetileg az MTA EK területén tárolják. A BME Nukleáris Technikai Intézet Oktatóreaktorából még nem raktak ki kiégett üzemanyagot.

A Paksi Atomerőmű üzembe helyezése új helyzetet teremtett, mivel az atomerőmű üzemeltetése és majdani lebontása meghatározó módon hozzájárul a hazai nagy aktivitású radioaktív hulladék és az országban keletkező kiégett üzemanyag mennyiségéhez. A Paksi Atomerőmű kiégett üzemanyag kazettáit jelenleg a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában helyezik el, a nagy aktivitású hulladék tárolójának elkészültéig.

Magyarországon a nagy aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezésének helyszínkijelölésére irányuló kutatási program 1993 végén a Bodai Agyagkő Formáció (BAF) vizsgálatával kezdődött a mecseki uránbányából nyitott vágatokban. 1996–98 között a BAF-ban 1 100 m mélységben létesített föld alatti laboratóriumban végzett vizsgálatok álltak a középpontban. Ez a kutatási lehetőség az uránbánya 1998-as bezárásával megszűnt. A korabeli zárójelentés megállapítása szerint nem merült fel olyan körülmény, amely a nagy aktivitású radioaktív hulladék BAF-ban történő végleges elhelyezése ellen szólna.

Ekkor Társaságunk újragondolta a nagy aktivitású hulladéktároló kialakítására irányuló tevékenységeket, és 2000-ben egy, az ország teljes területére – és egy tároló elhelyezése szempontjából számba vehető összes földtani képződmény vizsgálatára – kiterjedő földtani pásztázó kutatást (screeninget) végzett. A vizsgálati eredmények alapján továbbra is a Bodai Agyagkő Formáció bizonyult a nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló legígéretesebb befogadó kőzetének.

A fentiek alapján az RHK Kft.– a nemzetközi gyakorlattal összhangban – több fázisú, felszíni majd felszín alatti földtani kutatást irányzott elő a magyarországi nagy aktivitású és hosszú élettartamú radioaktív hulladék elhelyezésére alkalmas telephely és egy új földalatti kutatólaboratórium helyszínének kijelölésére a Nyugat-Mecsekben.

A munkák 2004-ben indultak meg. Egy évre rá azonban a pénzügyi források elapadtak és 2006–2010 között már csak a kutatás támogatására kiépített rendszerek, mint a környezeti monitoring, a meglévő infrastruktúra és az informatikai rendszer folyamatos üzemeltetését tették lehetővé. Ezzel zárult a BAF kutatás I. felszíni fázisának 1. szakasza.

Ezt követően folytatódott, és mind a mai napig folytatódik a monitorozás, eközben az RHK Kft. egy új projektet készített elő a BAF kutatás I. felszíni fázisának 2. szakaszára. A 2014–2018 közötti időszakra vonatkozó kutatási terv a BAF általános helyszínminősítését, a biztonsági értékelés számára szükséges földtani adatok és információk megszerzését, a bizonytalanságok csökkentését tűzte ki célul.

A rendelkezésre álló források eddig két kutatófúrás, valamint egy kutatóárok kivitelezését tették lehetővé. A BAF-2 kutatófúrás a 913,6 m-es záró talpmélységet jelentős műszaki problémák nélkül érte el. A kutatási tervben meghatározott vizsgálati tevékenységeket sikerült megvalósítani. A fúrás egyik kiemelendő eredménye a bodai agyagkőnek a várt 800–900 m-nél nagyobb vastagsága. A kőzet a tároló tervezett mélységében, 500 m alatt – a tároló szempontjából kedvező – nagyon alacsony vízvezető tulajdonságokkal jellemezhető. A mintegy 700 m hosszúságú, 2–6 m mély B-3 kutatóárok feladata, hogy segítsen képet alkotni az elmúlt néhány millió évben itt lezajlott tektonikai folyamatokról.

A fúrótorony A bodai fúrótorony 2014-ben A fúrótorony és kiszolgáló létesítményei 2014-ben