Lakossági kapcsolatok és kommunikáció

A nagy aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezése egy rendkívül összetett, évtizedekig tartó feladat. Sikerének előfeltétele a lakossági elfogadtatás, amelyhez széles körű bizalom szükséges. Ennek megszerzéséhez nem elegendő, hogy a szakemberek alátámasszák a tároló műszaki biztonságát, mert az etikai, társadalmi kérdésekben is meg kell nyerni a szélesebb műszaki és civil társadalom bizalmát. Bizalmat kell teremteni abban is, hogy a törvényi keretek, a felelős szervek felkészültsége és a hatósági ellenőrzési folyamat jól meghatározott, logikus és hiteles döntéshozatali utat jelölnek ki.
A bizalom elnyerését Társaságunk az első lépésektől kezdve közérthető, hihető és következetes kommunikációval kívánja elérni. A helyi önkormányzatok és a lakosok a kezdetektől fogva a folyamat részesei. A kapcsolattartás legfontosabb és leghatékonyabb csatornája az 1996-ban megalakult Nyugat-mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás (NYMTIT). A Társulás alapító települései: Bakonya, Boda, Cserkút, Hetvehely, Kővágószőlős, Kővágótöttös. Később további három település, Bükkösd, Cserdi és Helesfa csatlakozott a Társuláshoz.
A Társulás feladatai: a lakosság tájékoztatása, a kutatási program megismerése, ellenőrzése, a monitoring hálózat ellenőrzése, a táj- és környezettudatos program érvényesítése és a tagtelepülések többcélú fejlesztése. 1999-ben egy Lakossági Tájékoztató Iroda kezdte meg működését Kővágószőlősön, majd 2003. augusztus 20-án megnyílt a Bodai Információs Park, amelynek fontos szerepe van a térségben tervezett kutatások megismertetésében.
Az NYMTIT-tel karöltve 2004 óta évente megrendezzük a nagy aktivitású hulladék elhelyezésével kapcsolatosan a Tájoló Napot. Ennek középpontjában egy ismeretterjesztő tanácskozás áll, ahol szakemberek ismertetik a hazai történéseket, és nemzetközi kitekintést adnak a nagy aktivitású hulladék végleges elhelyezésének témakörében. A rendezvény műsorán sport- és kulturális programok, diákvetélkedők is szerepelnek.
A személyes találkozásokon alapuló tájékozató tevékenységet szervesen egészíti ki a Társaság által a helyi újságokban (Tájoló, települések hírlevelei) vagy a kábeltelevízió rendszereken keresztül közreadott tájékoztatás. Rendszeresen szervezünk a térségben Lakossági Tájékoztató Körutat.

Közvélemény-kutatás

A térségben folyó hulladékelhelyezési program ismertségéről, annak elfogadottságáról, Társaságunk és a Társulás munkájával kapcsolatosan 2003 óta, kétévente végeztetünk közvélemény kutatást. A legfrissebb (2015. évi) felmérés eredményét bemutató prezentációt és az összefoglaló tanulmányt itt találja!

A Nyugat-mecseki TIT tagtelepülései Látogatók az Információs Parkban A Bodai Infopark A Nyugat-mecseki Tájoló címlapja Dr. Kereki Ferenc és Kovács Győző, az NYMTIT elnöke, Boda polgármestere Cserdi polgármestere vizsgálja a demonstrációs célú fúrófejet Bükkösdön is sokan vettek részt a szakmai ismertetőn Turisták és más érdeklődők is gyakran felkeresik a kis bodai Információsparkot