Környezeti monitoring

A környezetvédelmi szempontok érvényesítésére hozták létre az RHFT környezeti megfigyelő rendszerét. Ennek célja, hogy a radioaktív hulladékok kezelésének és tárolásának környezeti hatásait, illetve a munkavégzés közben keletkezett esetleges szennyeződéseket időben feltárja. A mérések céljaira történő mintavételezés a telephely teljes területét, felszíni vízfolyások esetében pedig a 20 km-es körzetét érinti.

A püspökszilágyi RHFT környezeti kibocsátásait és környezetellenőrzésének rendszerét a hivatalos üzemviteli dokumentumok részeként kiadott, az illetékes hatóságok által jóváhagyott kibocsátás ellenőrzési szabályzat, környezetellenőrzési szabályzat, valamint az éves mintavételi program határozza meg.

Az RHFT területén légköri vagy folyékony radioaktív kibocsátásokra üzemszerűen csak az ellenőrzött zónában elhelyezkedő üzemi épületből és a tárolóterületről kerülhet sor. A keletkező kis mennyiségű folyékony hulladékot zárt rendszerű tartályokban tároljuk, majd szilárdítjuk

A légnemű kibocsátás ellenőrzése egy, az üzemi épület szellőző rendszerének a kéményébe telepített mintavevővel történik. A kibocsátás normál üzemi feltételek mellett minimális. A tárolóterület és az üzemi épület kibocsátását az uralkodó szélirányba telepített folyamatos üzemű monitorok is ellenőrzik.

A monitoring rendszer 1992-ben kiegészült a hidrológiai (talajvízszint és patak-vízhozam) megfigyelőrendszerrel. 2000-től meteorológiai állomás és talajeróziós vizsgálatok is támogatják a biztonsági elemzéshez szükséges adatgyűjtést.

A tároló üzembe helyezése előtt meghatározták a tároló környezetének leglényegesebb pontjain (a környező vízfolyások mentén és a talajvízben) az úgynevezett alapszintet, a működés előtti sugárzási háttérértékeket. Az ellenőrző mérések eredményeit ezekhez az 1976-77-ben meghatározott adatokhoz is viszonyítjuk.
Az RHFT radiológiai környezetellenőrzési tevékenysége több laboratórium munkáján alapul. Az RHFT saját környezeti laboratóriuma végzi az alapvető, legszükségesebb méréseket. A szerződéses partnerek hajtják végre a speciális méréseket, a nehezen detektálható izotópok kimutatását a környezeti mintákban.

A telephely környezetellenőrző laboratóriuma jellemzően 40 különböző mintavételi helyről gyűjt rendszeresen növény, talaj, üledék/iszap, aeroszol, kihullás, állati eredetű, felszíni víz illetve talajvíz mintákat gamma-spektrometria és összes béta számlálás céljából.

A telephely környezetéből éves szinten közel 600 mintát (aeroszol, növény, talaj, hal, felszíni és talajvíz) veszünk. A sugárvédelmi és környezetellenőrző tevékenységről az illetékes hatóságok részére éves jelentés készül. A sugáregészségügyi hatóság évente kétszer, a környezetvédelmi hatóság évente egyszer ellenőrzi a telephely működését, adminisztratív eszközökkel és környezeti minták mérésével.

A lakosságnak a tároló üzemeltetéséből származó sugárterhelése nem mutatható ki. Ezt a tényt az ellenőrző hatóságok és független szervezetek ellenőrző mérései is megerősítik.

A tároló környezetében mérhető radiológiai jellemzők az Országos Környezeti
Sugárvédelmi Rendszer (OKSER) országos szintű számítógépes nyilvántartásába kerülnek (http://www.okser.hu). A telephely területén mért átlagos dózisteljesítményekről ezen az oldalon tájékozódhat.

Tekintse meg filmünket: Videó: a radioaktívhulladék-tároló környezetellenőrző rendszere
A különböző környezeti mintákat kollégáink rendszeresen elemzik A környezeti monitoring tevékenység egyik eleme: a telephely közvetlen közelében tartott állatok 25 méteres csőkút a tárolómedencék mellett