Lakossági kapcsolatok és kommunikáció

Az NRHT munkájához kapcsolódó kommunikációs tevékenység

Amikor 1996-ban döntés született arról, hogy az atomerőművi eredetű, kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék tárolója számára Bátaapáti külterületén folytatódjék a telephelykutatás, ebben fontos szerepe volt a földtani, műszaki biztonsági és gazdasági vizsgálatok eredményei mellett a lakossági támogatásnak.
Társaságunk kommunikációs gyakorlata az elmúlt években megteremtette és fenntartotta a munkánk végzéséhez elengedhetetlenül szükséges kistérségi lakossági bizalmat. A korábbi években kialakult eszközrendszer megfelelő használata (sajtóközlemények, sajtótájékoztatók, látogatóközpont stb.) segít napra készen bemutatni a helyi regionális és az országos médiában a hulladéktároló létesítésének és üzemeltetésének eseményeit.
A kutatási területet környező települések önkormányzatai 1997-ben alapították meg a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulást (TETT-et), amely megalakulása óta rendszeresen nyomon követi a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló telephely-kiválasztási, beruházási és üzemeltetési munkáit és erről tájékoztatja a lakosságot. Társaságunk ezt mindenben támogatja, és szakmai segítséget nyújt a TETT Hírlap és a TETT Magazin összeállításához. A TETT Hírlap folyamatosan eljut a kistérség minden háztartásába, rendszeresen tudósítva az NRHT-ban folyó munkálatokról. A lap immár 4-6 ezer példányban jelenik meg évente hat alkalommal.
Most már hagyományosan minden évben megrendezik a TETT-re Kész Napot, valamint a szálkai Környezetvédelmi Tábort, amely lehetőséget ad a lakosság és az érdeklődők széleskörű tájékoztatására és a kapcsolatok elmélyítésére.

Közvélemény-kutatás

A térségben folyó hulladék-elhelyezési program ismertségéről, annak elfogadottságáról, valamint Társaságunk és a TETT munkájáról kétévente közvélemény-kutatást végeztetünk. Az egész térségre kiterjedő közvélemény-kutatások eredményei és tapasztalatai azt mutatják, hogy az elmúlt években folytatott kommunikációs munka eredményes volt. A térségben élők többsége tudja, hogy eddig mi történt a lakóhelyük közelében, tisztában vannak az eddig végzett munkákkal és az elért eredményekkel.
Tekintse meg a legfrissebb felmérés eredményét bemutató prezentációt vagy olvassa el az összefoglaló tanulmányt!

A Társadalmi Ellenőrző és Tájékoztató Társulás települései 2008-ban megalakult a TETT 18 fős ellenőrző csoportja A VIII. TETT-re kész nap gyermekvetélkedője Erdélyből is érkeztek látogatók Bátaapátiba Nyugdíjas csoport az első keresztvágatban Géderlakról A TETT ellenőrző csoportja az NRHT-ban