Környezeti monitoring és biztosítéki ellenőrzés

Környezetellenőrzés

A KKÁT és az atomerőmű telephelye közvetlenül egymás mellett van, ezért a KKÁT környezetellenőrző-rendszere az atomerőmű rendszerébe lett integrálva. A Paksi Atomerőmű 30 km-es körzetében 22 telepített állomásról rendszeresen gyűjtik a környezeti mintákat, évente mintegy 25000 környezeti mérést végeznek el. A telemetrikus (nagy távolságról, adatokat továbbító) mérőrendszer folyamatos környezeti dózisteljesítmény mérést biztosít.

Sugárvédelem

A KKÁT sugárvédelmi rendszere folyamatos üzemű monitorozásból (ellenőrzésből) és mintavételből, majd a minták laboratóriumi méréseiből, továbbá személyi dozimetriai ellenőrzésből tevődik össze. Az üzemi dozimetriai ellenőrzéseket telepített dózisteljesítmény mérőszondák és areoszol-monitorok segítik. Ezen kívül a személyzet rendelkezik különböző kézi sugárvédelmi műszerekkel is. A létesítmény sugárzási és szennyezettségi szintje az eddigi mérések alapján nagyon alacsony. A telephely területén mért átlagos dózisteljesítményekről ezen az oldalon tájékozódhat.
A tároló légneműkibocsátás-ellenőrzését a szellőzőrendszer kéményébe telepített mintavevőrendszer és folyamatos aeroszol-mérő biztosítja. Az aeroszol minták gamma-spektrometriai méréseit a KKÁT saját sugárvédelmi laboratóriumában végzik. A kibocsátás-ellenőrzés mérései szerint a létesítmény üzemeltetése során az éves összesített folyékony és légnemű kibocsátás a vonatkozó korlát töredéke.

Nukleáris biztosítéki ellenőrzés (Safeguards)

A nemzetközi szerződésekben vállalt, a nukleáris anyagok és azokkal kapcsolatos tevékenységek békés céljának ellenőrzésére vonatkozó kötelezettségek teljesítése a nukleáris anyagok átfogó ellenőrzés alatt tartásával lehetséges. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, az Euratom és a magyar hatóság, az Országos Atomenergia Hivatal éves ellenőrzési terv alapján végzi ellenőrzéseit, de lehetősége van be nem jelentett ellenőrzésekre is. Az egyik legfontosabb ellenőrzési terület az üzemanyag nyilvántartása. Ezt úgy kell vezetni, hogy bármely tervezett vagy be nem jelentett ellenőrzés során a készletek egyértelműen meghatározhatók legyenek. Évente leltárjelentés készül, valamint a készletekben bekövetkezett változásokról jelentést kell küldeni.

C 30-as konténerben érkezik a fűtőelem a KKÁT-ba Safeguard szakember tanítja a jövő ellenőreit KKÁT talajvíz szintellenőrzés Talajcsere szükséges az új modul építéséhez