XV. Tájoló Nap

2018. szeptember 17, hétfő  |  Téma: Hírek

Az idén, immár XV. alkalommal került megrendezésre a Nyugat-Mecsekben a Tájoló Nap. A térségben zajló kutatási program végső célja továbbra is az, hogy minden lehetséges körülményt figyelembe véve kijelenthessék, hogy a Bodai Agyagkő Formáció megfelelő képződmény egy – a nagy aktivitású radioaktív hulladékoknak és a kiégett fűtőelemeknek szánt – tároló befogadására.

Egyöntetű véleményen vannak mind a hazai, mind a külföldi szakemberek, abban a tekintetben, hogy a nagy aktivitású vagy hosszú élettartamú radioaktív hulladék elhelyezését egy megfelelő befogadó kőzetben kialakított mélységi geológiai tárolóban lehet biztonságosan megoldani. Ennek alapján az RHK Kft. több fázisból álló felszíni, majd felszín alatti kutatási programot indított, igazolandó a helyszín hosszú távú bizonságát. A jelenleg folyamatban lévő fázis feladata az agyagkő általános jellemzése, elterjedésének meghatározása, valamint a biztonsági értékeléshez szükséges földtani adatok és információk összegyűjtése. A terepi munkák folyamatos része a földtani-, vízföldtani és geomorfológiai térképezés (terepi észlelések, vízhozammérési kampány, vízmintavételek, laboratóriumi vízvizsgálatok) valamint a kutatási megfigyelőrendszer üzemeltetése.

 

A térségben tehát évtizedekre visszanyúló kutatás folyik. Az ezen időszak alatt összegyűlt 609 db jelentés, illetőleg a XV. szerkezetkutatófúrás adatainak összevetése zajlik jelenleg. „Úgy gondolom, hogy magas szinten integrálva kell értékelni mindazt a nagy mennyiségű – és az egymásra épülő kutatási fázisok során állandóan bővülő – információt, amely a helyszínminősítéshez, a célterület kiválasztásához, majd a felszín alatti kutatólaboratórium létesítéséhez, végül a tároló engedélyeztetéséhez szükséges.” – húzta alá Dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető igazgatója.

 

Fontos megemlíteni azt a 2D-s szeizmikai mérést is, mely a más kutatási módszerekkel nyert ismeretek nagyobb térrészre történő kiterjesztése által lényeges információkkal szolgál a további munkálatok tekintetében. A telephely stabilitása elengedhetetlen a tároló létesítéséhez. Az erre irányuló mérések igazán megnyugató eredményeket hoztak, igazolva, hogy a mélységi geológiai tároló ebből a szempontból a tervezett mélységtartományban biztonságosan kialakítható.

 

Az RHK Kft. széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszerének részeként számos ponton kapcsolódik az OECD Nukleáris Energia Ügynökség (OECD/NEA) tevékenységéhez. Az Ügynökség a nukleáris ipar több területén alapított szakértői munkacsoportokat, amelyek között természetesen megtaláljuk a radioaktív hulladékokkal foglalkozókat is. A Bodai Agyagkő Formáció (BAF) kutatása szempontjából talán az egyik legérdekesebb munka az az együttműködés (NEA Clay Club), amelyben elsősorban azok a tagországok vesznek részt, amelyek a mélységi geológiai tároló telephelyvizsgálatát agyagos képződményekben végzik. Ebben a projektben többek között a különféle agyag formációkból vett minták egyes jellemzőinek azonos módszerekkel történő összemérése zajlik a BAF-ból származó minták részvételével.

 

Ahogy a radioaktív hulladékok kezelése, az ezekkel kapcsolatos tájékoztatás, a lakosság hiteles információkkal való ellátása is különös odafigyelést igényel, hiszen az ilyen hosszú távú programok zavartalan társadalmi környezetet igényelnek. Ebben, a térség az immáron tizenegy települését tömörítő, Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás (NYMTIT) is hozzájárul az RHK Kft. munkájához. E munka hatékonyságát mérendő folyt a térségben egy 1000 fő személyes megkérdezését magában folglaló közvélemény-kutatás az elmúlt hónapban (2018. augusztus). A kérdések többek között a nukleáris energia megítésétől, a térségi fejlesztések ismeretén át, a tervezett tárolóval kapcsolatos érzésekre is kitértek, de a kérdőívben helyet kapott az információszerzés mikéntje és milyensége, a Társulás vagy az RHK Kft. ismerete is. „Határozottan megnyugató számomra, hogy a Boda térségében élők több, mint kétharmada tisztában van vele, hogy a Nyugat-Mecsekbe tervezett tároló megvalósítási folyamata jelenleg kutatási fázisban van. A válaszadók 76%-a tudja, hogy korábban is végeztek már a térségben a terület alkalmasságában kapcsolatos viszgálatokat, és körükben 59% azok aránya, akik megbízhatónak tartják a kutatási eredményeket.” – foglalta össze Kovács Győző, a NYMTIT elnöke.