Nyílt Nap, érdekes kérdések, egyenes válaszok

2018. április 9, hétfő  |  Téma: Hírek

 

Nyílt napot tartott a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) fióktelepén 2018. március 23-24-én. A látogatások során három csoportban tekintették meg a fióktelepet a környék érdeklődő lakosai.

A Nyílt Nap igényét már többször jelezték felénk a térségből a polgármesterek, a tároló dolgozói és maguk a lakosok is, azonban ezt a lehetőséget az üzemi tevekénységekkel össze kell hangolni és előre tervezni szükséges. Hosszas egyeztetés után, igazodva a lakossági igényekhez, sikerült egy pénteki és egy szombati napot is kijelölni a látogatásokra, így megvalósulhatott a program, amelyhez hasonlót a jövőben is tervezünk – tájékoztatott Honti Gabriella, az RHK Kft. kommunikációs osztályvezetője.

Magát a telepbejárást egy előadás előzte meg, amelyet Hák Viktor fióktelep-vezető tartott a központi épület tárgyalótermében. Többek között a radioaktív hulladék fogalmáról, forrásairól, osztályozásáról, a radioaktivitás eredetéről és hatásairól beszélt, de olyan érdekes jelenségről is beszámolt, mint a kék fénnyel világító Cserenkov-sugárzás. A hallgatóság érdeklődését mutatta, hogy sok kérdést kellet megválaszolni a tájékoztató folyamán, így többek között azt is meg tudták a jelenlévők, hogy nincs nagy aktivitású hulladék az RHFT-ben és a hosszú felezési idejű hulladékokat is csak átmenetileg tárolják az intézményben az erre a célra kialakított, pinceszinti átmeneti tárolóterekben. A jelenleg hatályos jogszabályok a nagy aktivitású hulladék fogalmát a radioaktív hulladék hőtermeléséhez kötik, nagy aktivitású az a radioaktív hulladék, amelynek hőtermelését a tárolás és elhelyezés tervezése és üzemeltetés során figyelembe kell venni. Ilyen hulladékok a Paksi Atomerőmű Zrt.-ből származó kiégett fűtőelemek, melyeket Pakson, az erőmű mellett lévő Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában helyeznek el átmeneti tárolásra.

A látogatásra vonatkozó szabályok ismertetése után, a szállítójárművel és a biztonságos szállításhoz szükséges árnyékoló konténerekkel ismerkedtek meg a környékbeliek, ezt követően léptek be az ellenőrzött zónába, ahol személyi dozimétereket és a szerencsések mérőműszereket is kaptak. A felszínközeli tárolómedencék mellett láthatták az éppen folyó alapozási munkákat (a csarnoképület pontalapok és nyaktagok elkészültek, hőszigeteléssel való betakarásuk megtörtént, jelenleg szilárdulnak), melyeket már a biztonságnövelő programhoz szükséges csarnok tartószerkezetének felállítása követ.

Turza Péter sugárvédelmi vezető ismertetőjében többek között azoknak a kutaknak a szerepéről is beszélt a medencesorok mellett, amelyeknek segítségével a trícium kibocsátást is ellenőrzik. A trícium a természetben is előforduló, lágy béta-sugárzó hidrogén izotóp, így át tud hatolni a vasbeton szerkezeteken anélkül, hogy azon bármilyen szerkezeti sérülés lenne. „Az RHFT 1. medencesorában is található ilyen hulladék, ezért folyamatosan mintáznunk kell a talajvizet a telephelyen belül és kívül is. Méréseink alapján elmondható, hogy a tároló kerítésén kívül csak a természetes háttérkoncentráció mérhető a talajvízben, a medencék közvetlen közelében található jelentősebb trícium mennyiség, de erre számítottunk. Az agyagos-löszös talaj, amelyre a telep épült, természetes gátként szolgál ebben az esetben, valamint a talajvíz szintje is 17-20 méterrel a medencék alatt van, így garantálva, hogy nem juthat ki radioaktív izotóp a telephelyről” – mondta el a sugárvédelmi vezető.

A létesítmény belsejében a hordószkennert, a válogatóboxot, a cementező berendezést és a hidraulikus prést lehetett megtekinteni, illetve a forrókamra (radioaktív sugárzást leárnyékoló kamra) manipulátorait (emberi kéz mozgását lemásoló robotkarok) ki is lehetett próbálni. A forrókamrában a zárt sugárforrások szétszerelését végzik a szakemberek, amelyeket ezek után acél tokokba helyeznek és lehegesztenek, így kerülnek átmeneti tárolásra a tároló csőkútjaiban.

A pinceszinti tárolótér megtekintése során Dr. Gorjánácz Zorán technológiai vezetőtől azt is megtudták a látogatók, hogy az ott átmenetileg elhelyezett hulladékok egy részét a felszínközeli medencékben fogják majd elhelyezni, ha a biztonságnövelő program eredményeképpen tárolóhely szabadul fel bennük. Ezt a hulladékcsomagok kitermelésével, válogatásával, tömörítésével és újracsomagolásával fogják elérni. Ehhez van szükség a felszínen épülő, időjárási körülmények ellen védő könnyűszerkezetes csarnokra és benne az úgynevezett konténmentre, mely a radioaktív izotópok környezetbe való kijutását hivatott megakadályozni.

A munkákkal jövő év elejére készülnek el és a tervek szerint egy újabb Nyílt Nap keretében biztosítja a társaság, hogy az érdeklődők megtekinthessék az eredményt, mielőtt megkezdik a hulladékcsomagok kitermelését, amely körülbelül 5 évig tartó folyamat lesz – zárta gondolatait Hák Viktor.