Újabb elismerés a hazai radioaktívhulladék-kezelésnek

2017. október 24, kedd  |  Téma: Hírek


Orosz újságírók népes delegációja látogatott el szeptember végén az RHK Kft. létesítményeibe. A szakmai utat a kinti radioaktívhulladék-kezelő társaság szervezte, és mintegy negyvenen vettek részt a programon. A látogatás célja az volt, hogy az orosz sajtó munkatársai megismerjék a sugárzó hulladékok elhelyezésének magyarországi gyakorlatát, az itt alkalmazott technológiát, és hogy lássák magukat a létesítményeket is.

A küldöttség elsőként a paksi Kiégett Kazetták Átmenetei Tárolójában járt, majd felkereste a bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolót is. A KKÁT-ben a működés részletes szóbeli ismertetése után az újonnan átadott kamramodult nézték meg. Az NRHT-ban az új medencés tároló koncepciójával is megismerkedtek, mielőtt a felszín alatti létesítményt megtekintették.

 

Az RHK Kft., lakossági kapcsolatiról Honti Gabriella, a Társaság Kommunikációs Önálló Osztályának vezetője beszélt a vendégeknek, és kitért a tájékoztatást segítő önkormányzati társulások munkájának fontosságára is. Bemutatta mind a négy társadalmi szervezet tájékoztató és ellenőrző munkáját, hangsúlyozva a társadalmi kontroll jelentőségét. Mint mondta, elengedhetetlen, hogy az olyan, a nukleáris iparban működő szervezetek, mint a hazai hulladékkezelő vállalat, transzparens módon működjenek, ez teremti meg és tartja fent a lakosság bizalmát. Az RHK Kft. látogatóközpontjai, a tájékoztató kiadványok, ismeretterjesztő filmek, különféle rendezvények mind ezt a célt szolgálják.

 

Maria Pobedash, az orosz radioaktívhulladék-kezelő társaság nemzetközi kapcsolatokért felelős szakértője a látogatásról szólva elmondta: a szervezet fontosnak tartja, hogy az orosz médiának lehetősége legyen egy nemzetközi kitekintésre, hogy személyesen tapasztalataik alapján mutathassák be olvasóiknak, milyen hulladékkezelési gyakorlat folyik Európában, és hogyan működnek a különféle radioaktív hulladéktárolók. Ezért kezdeményezték a magyarországi tanulmányutat is. Szervezetük járt már francia, német, finn, valamint dél-koreai felszíni és mélygeológiai tárolókban is.

 

Az orosz újságírók egybehangzóan úgy nyilatkoztat az itt látottakról, hogy Magyarország példamutató megoldásokat alkalmaz, mind a hulladékok kezelése, mind pedig az azzal kapcsolatos tájékoztató tevékenység során.