Újra a mélyben

2017. április 5, szerda  |  Téma: Hírek

A Bakonya és Boda térségében barangolók, de a 6-os úton közlekedők is újra fúrótoronnyal találkozhatnak a Nyugat-Mecsekben, hiszen a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. a 2014. évben megkezdett kutatási tevékenységét fúrás létesítésével folytatja tovább. Ennek kapcsán szeretnénk összegezni, hogy milyen feladatokat végeztünk el az elmúlt évtizedekben és mi a célja a jelenlegi vizsgálatoknak.

Széleskörű a nemzetközi egyetértés abban, hogy a kiégett fűtőelemeket és a nagy aktivitású radioaktív hulladékot egy megfelelő adottságokkal rendelkező kőzetben kialakított, mélységi-geológiai tárolóban lehet véglegesen és biztonságosan elhelyezni. Egy ilyen helyszín alkalmasságának igazolása több évtizednyi kutatómunkával jár. Ezt támasztja alá a finn példa is, ahol a világon elsőként kezdték meg egy ilyen típusú tároló építési munkálatait 2016 decemberében. Nekik 33 évre volt szükségük, hogy minden körülményt alkalmasnak találjanak a mélységi-geológiai tárolásra, de az üzembe helyezés a tervek szerint, majd csak 2023-ban kezdődik meg.
Jóllehet Magyarországon is indult kutatás egy a mecseki uránbányából nyitott vágatban már a kilencvenes évek elején, azonban a bányászati tevékenységek megszűnésével 1998 óta a további felszín alatti vizsgálatok lehetősége is lezárult. Az addigi adatok, ismeretek nem mutattak olyan kizáró okot, amely megkérdőjelezné a vizsgált Bodai Agyagkő Formáció (BAF) alkalmasságát egy nagy aktivitású hulladékok számára létesítendő tároló befogadására. A pár évvel később, már az RHK Kft. gondozásában elvégzett, az egész országra kiterjedő pásztázó kutatás is ezt a földtani képződményt találta a legígéretesebb befogadó kőzetnek.
Következő lépésként Társaságunk több fázisú, felszíni majd felszín alatti földtani kutatást irányzott elő a hulladék elhelyezésére alkalmas kőzettest megismerésére a Nyugat-Mecsekben.
A kutatáshoz szükséges megfigyelőrendszerek kiépítése a 2000-s évek elején kezdődött meg. Ezek a mai napig működnek és folyamatos monitorozást tesznek lehetővé. Ugyanakkor fúrásos kutatás, a BAF kutatás I. felszíni fázisának 1. szakasza, csak 2004-ben folyt. Ezt követően az RHK Kft. 2012-ben a földtani kutatás 2. szakaszának projektjét készítette elő, mely a 2014 és 2018 között esedékes feladatokat jelölte ki: a cél a BAF általános helyszínminősítése, a biztonsági értékelés számára szükséges földtani adatok és információk megszerzése, a bizonytalanságok csökkentése volt. A Nyugat-Mecsekben újraindult földtani kutatások során két mélyfúrás létesült, 474 és 913 méter mélységgel. A terepi munkák része volt még földtani-, vízföldtani és geomorfológiai térképezés (terepi észlelések, vízhozammérési kampány, vízmintavételek, laboratóriumi vízvizsgálatok) valamint a kutatási megfigyelőrendszer üzemeltetése. 2015 őszétől 2016 tavaszáig a Cserdi szőlőhegy völgyében létesült egy 700 méter hosszú, átlagosan 3,5 méter széles, 2-6 méter mély kutatóárok abból a célból, hogy a „fiatal” (pár ezer éves) tektonikai mozgásokról információt adjon.
A mindeddig összegyűjtött adatokból szakembereink továbbra is arra a megállapításra jutottak, hogy a Bodai Agyagkő egy igen jó vízzáró képességű kőzet, mely az elmúlt évezredekben kellő stabilitást mutatott.
Ez év március végén, Bakonya térségében újabb kutatófúrást indítottunk, a korábbi 474 méter mélységű fúrás maximum 1300 méteres mélységű párját. Az előkészítő munkák után kialakították és palástcementezték a 15 m-es acél iránycsövet. Ezután a következő lépés a fúrólyuk lemélyítése 460 m-ig, 30 cm átmérőjű görgős fúróval. Ebből a mélységből indul a magfúrás.
A kutatás végső célja, hogy minden lehetséges körülményt figyelembe véve megítélhessük, hogy a Bodai Agyagkő Formáció alkalmas képződmény-e egy – a nagy aktivitású radioaktív hulladék és a kiégett fűtőelemeknek szánt – tároló befogadására. Pozitív eredmény esetén a tervek szerint a 2030-as években létesülhet egy föld alatti kutatóbázis a további vizsgálatok elvégzésére. Ha ezen vizsgálatok is egy a BAF-ban létesítendő tároló biztonságát támasztják alá, valamint megfelelő a társadalmi elfogadottság is, akkor a tervek szerint várhatóan a 2060-as évek középére készülhet el a tároló és helyezhetik el véglegesen az első hulladékcsomagokat.