Az évzáró sajtótájékoztatón is téma volt a biztonság

2016. december 15, csütörtök  |  Téma: Hírek

„Társaságunk jól átgondolt, a biztonságot elsődleges szempontként kezelő programterv szerint végzi tevékenységét évről évre. Feladatunk, hogy a hazai radioaktívhulladék-kezelés biztos hátteret jelentsen a nukleáris ipar számára” – hangzott el december 13-án az RHK Kft. szokásos sajtótájékoztatóján, ahol az ügyvezető igazgató, Dr. Kereki Ferenc, a Társaság idei eredményei mellett a 2017-es tervekről is beszélt. Az elmúlt év számokban kifejezve is sikeres volt.

A paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójába 360 elhasznált fűtőelemet szállítottak át idén az atomerőműből, így jelenleg már 8707 üzemanyag kazettát őriznek ott. Az atomerőmű kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékából 324 hordó került betonkonténerben a föld alá, így 487-re növekedett a felszín alatt tárolt monolit-blokkok száma a bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló felszín alatti létesítményében.

Az idei év a fejlesztések éve is volt – kezdte részletes beszámolóját a Társaság vezetője -. A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában befejeztük a következő négy kamra építését, és a műszaki átadást követően több mint 2000 további kazetta betárolására nyílik majd lehetőség. Így a folyamatosan bővíthető létesítményünkben elegendő tároló helyet tudunk majd biztosí-tani a következő években is az atomerőmű számára. Mindemellett pedig jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre a tároló irányítástechnikai rendszerén is. Bátaapátiban, a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban, ahol az első föld alatti tárolótér hamarosan betelik, javában zajlanak a második kamra tároló medencéjének betonozási munkálatai, így mire a 2012-ben átadott első kamrát lezárjuk, készen lesz az újabb a kis és közepes aktivitású atomerőművii hulladék végleges elhelyezésére. Mivel a 3-as és 4-es kamra bányászati kialakítását korábban elvégeztük, hosszú távra biztosítva van a hazánkban keletkező ilyen típusú sugárzó hulladékok tárolása.

Az RHK Kft. nagy aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezését célzó nyugat-mecseki programjának ugyancsak fontos fázisa zajlott le idén. Nyáron befejeződött a kutató-árok kialakítása, majd a vizsgálatok és a mintavétel után a visszatemetése, ami hasznos infor-mációkkal szolgált az elmúlt évezredekben lezajlott felszín alatti mozgásokról a térségben. Az itteni agyagkő ugyanis az eddigi vizsgálatok alapján alkalmasnak mutatkozott egy majdani mélygeológiai végleges tároló befogadására. Az ottani program célja, hogy a szakemberek igazolják ezt, illetve hogy a több évtizeden át tartó vizsgálatok segítségével, a kutatási terület folyamatos leszűkítésével, megtalálják azt a területet, ahova ez a nagyjából negyven kocka-háznyi létesítmény esetleg felépíthető. Így a Paksi Atomerőmű kiégett fűtőelemeinek, vala-mint az erőmű lebontása során keletkező nagy aktivitású hulladéknak biztonságos végleges helyet lehet kialakítani. A szükséges kutatásokra van még idő, hiszen erre a létesítményre legkorábban 2065 táján lesz szükség – az elhasznált fűtőelemeknek addig is biztonságos elhe-lyezést nyújt a KKÁT.

A nem atomerőművi, azaz intézményi hulladékokat fogadó püspökszilágyi Radioaktív Hulla-dék Feldolgozó és Tárolóban lassan befejeződnek a fejlesztések, amelyek során a harmincöt éves létesítményben minden kiszolgáló berendezést-egységet a legkorszerűbbre cseréltek. Az év folyamán többek között modernizálódott a villamos-ellátórendszer és elkezdődött a lég-technikai rendszer korszerűsítése is. A cél, hogy az RHFT elérje a bátaapáti NRHT nemzetközi viszonylatban is elismert műszaki színvonalát. A kórházakból, oktatási intézményekből, mezőgazdasági s ipari alkalmazásokból származó hulladékok tárolására használt Pest megyei létesítményben a biztonságnövelő program előkészítése zajlik, amely várhatóan tavasszal indul. Ennek során a régebbi hulladék átválogatása, tömörítése, átcsomagolása nyomán tárolóhelyet szabadítsanak fel.

– A létesítmények üzemelését számos szervezet felügyeli, a társulások lakossági ellenőrző csoportjai, a szakhatóságok, az Országos Atomenergia Hivatal és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség is. Büszkén mondhatom, hogy tevékenységünket, telephelyeinket példaértékűnek ítélik meg, más országok számára is – emelte ki Dr Kereki Ferenc.

Elhangzott az is, hogy az RHK Kft. a nyugodt szakmai munka előfeltételeként tekint lakossá-gi kapcsolataira. Hogy tevékenysége minél átláthatóbb legyen, Pakson és Bátaapátiban fo-lyamatosan fejlesztett látogatóközpontot tart fenn. A bemutatótermek iránt nagy az érdeklő-dés, az NRHT alig két éves központját eddig mintegy 90.000 szakmai és laikus látogató tekin-tette meg.

A lakossági kapcsolatokban fontos a személyes jelenlét. A Társaság szakemberei ebben az esztendőben is számos ismeretterjesztő programot szerveztek az érintett térségekben, együtt-működésben a településeket tömörítő társulásokkal, felnőtteknek és gyerekeknek, illetve kö-zépiskolásoknak egyaránt. A tájékoztatás új elemeként idén az RHK Kft. ügyvezetője negye-dévente részletesen beszámolt a cég tevékenyégének aktualitásairól a telephelyek vonzáskör-zetébe tartozó települések polgármestereinek.