Lakossági tájékoztatás az átláthatóság jegyében

2016. november 29, kedd  |  Téma: Hírek

Közmeghallgatás KisnémedibenMég meg sem kezdte üzemelését a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában az újonnan épült négy tárolókamra, már a további bővítésről tartott közmeghallgatást a hatóság.

A jelenről gondoskodás és a jövőről gondolkodás mindig egyidejű a létesítmény felelős gaz-dája, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. életében, hiszen a radioaktív hulladék kezelése, tárolása egyszerre jelent rövid és hosszú távú feladatokat. Ennek a munkának fontos része az is, hogy a közvélemény rendszeresen tájékozódhasson a tárolókban folyó tevékenységekről, fejlesztésekről. Ezért az RHK Kft. időről időre részt vesz lakossági fórumokon, közmeghall-gatásokon, sajtóeseményeken. A közelmúltban négy ilyen rendezvény is zajlott, melyekből kettőt a felügyelő hatóság írt elő.

Október 5-ére hirdette meg az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) azt a közmeghallgatást, amelynek témája a KKÁT 25-33. kamráinak létesítésével kapcsolatos engedélyezési eljárás volt. Az atomerőmű szomszédságában lévő telephely feladata, hogy mindig elegendő tárolóhelyet biztosítson az atomerőműben keletkezett elhasznált fűtőelemek számára. A jelen-legi kamrákban eddig 8707 kiégett üzemanyag-kazettát helyeztek el átmeneti tárolásra. A tervezett kamrák már mind nagyobb kapacitásúak lesznek, mint az első 16 (17-24 meglévő kamra is már nagyobb befogadóképességgel bír elődjeinél), mert így költséghatékonyabban megoldható, hogy a ma működő négy blokk elhasznált fűtőelemeit – figyelembe véve az üzemidő hosszabbítást is – el lehessen helyezni. A hatóság jövő év közepéig hozza meg dönté-sét az engedélykérelemről.

Az Országos Atomenergia Hivatal újabb közmeghallgatását november 8-án tartotta Kisnéme-diben. A Vác közelében fekvő településen az RHK Kft. másik telephelye, a Radioaktív Hulla-dék Feldolgozó és Tároló üzemeltetési engedélyével kapcsolatos közigazgatási eljárásról volt szó. Az intézményi kis és közepes aktivitású hulladék kezelésére, elhelyezésére szolgáló léte-sítmény évekre – évtizedekre szóló hatósági engedélyekkel rendelkezik, ám a 2014-ben mó-dosult atomtörvény, illetve az akkor felügyeleti szervvé kijelölt OAH elvárásai szükségessé tették ezt az új eljárást – és az ehhez kötelezően előírt közmeghallgatást. Az eseményen a Tár-saság részéről Nős Bálint stratégiai és műszaki igazgató tartott ismertetőt, először röviden összefoglalva, milyen feladatokat, tevékenységeket folytat az RHFT, majd bemutatta az egy-séges üzemeltetési engedélykérelem alapját képező Üzemeltetést Megalapozó Biztonsági Je-lentést. A dokumentum a hatályos jogszabályok és a hatóság útmutatója alapján készült, mely a biztonságos működést teljes körűen igazolja. A hallgatóság kérdéseire az OAH és az RHK Kft. szakemberei válaszoltak.

Hogy a nukleáris létesítményekkel kapcsolatosan az elsődleges szempont mindig a biztonság, nem csak ezen a két rendezvényen kapott hangsúlyt, hanem Püspökszilágyon is, október 14-én, amikor a település polgármesterének felkérésére, a falu dolgaival kapcsolatos közmeg-hallgatáson vett részt az RHK Kft. Az ügyvezető igazgató, Dr. Kereki Ferenc először röviden bemutatta a Társaság tevékenységét, egyes telephelyeit, majd részletesen beszámolt a térség-ben folyó munkákról. Emlékeztette a résztvevőket, hogy a Püspökszilágy és Kisnémedi hatá-rában lévő RHFT intézményi eredetű kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok kezelé-sét, tárolását végzi, majd kitért a folyamatosan zajló modernizációra, fejlesztésekre is. Szó esett a jövő terveiről is.

Október 13-án a lakossági tájékoztatást közvetettebben szolgáló eseményt tartottak az RHK Kft. szakemberei: létesítménylátogatással egybekötött sajtóeseményen újságíróknak mutatták be a KKÁT újonnan elkészült kamráit Pakson. A médiabejárásra helyi, regionális és országos orgánumoktól is érkeztek tudósítók. A tároló működtetésével kapcsolatos információkat Lász-ló Zoltán, a társaság megbízott üzemeltetési igazgatója osztotta meg a jelenlévőkkel. Beszélt a nemrégiben lezajlott karbantartási munkákról és fejlesztésekről, amelyek révén az üzemeltetés még hatékonyabbá és még biztonságosabbá vált. Gyöngyösi Csaba beruházási igazgató az új modul létrejöttéhez szükséges engedélyezési, tervezési és kivitelezési feladatokról számolt be, amely sok évre előre biztosítja az erőműből érkező fűtőelemek elhelyezését. Ezt követően Tóth Róbert üzemvezető kísérte el a sajtó képviselőit az új modulhoz, ahol további információkat kaptak annak történetéről, a gyakorlati munkáról, és fényképeket is készíthettek az impozáns új tárolócsarnokban. A sajtóeseményről számos televíziós, rádiós tudósítás, újságcikk és online hír született, így tájékoztatva a közvéleményt a Társaság magas színvonalú tevékenységéről.