Jól vizsgázott nukleáris veszélyhelyzet-kezelési felkészültségből Magyarország

2016. július 8, péntek  |  Téma: Hírek

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) tizenkét napos felülvizsgálatot tartott Magya-rországon.

A NAÜ kanadai, francia, litván, holland, portugál szakértőket, valamint a szervezet főigazga-tó-helyettesét delegálta június elején Magyarországra, a kormány meghívására, hogy értékeljék az itteni nukleáris veszélyhelyzet-kezelési rendszert. Az úgynevezett EPREV-misszió teljesen önkéntesen kérhető, az uniós tagállamok nukleáris biztonságának erősítését célzó lehetőség, amely arra szolgál, hogy támogassa a külföldi és hazai szakértők közötti tapasztalatcserét, elősegítse a követendő gyakorlatok megosztását. A magyarországi felülvizsgálatot, melynek alapját a NAÜ nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet-kezeléssel kapcsolatos biztonsági előírásai képezik, Chris Dijkens, a holland infrastruktúra és környezetvédelmi minisztérium nemzetközi együttműködésért felelős igazgatója vezette.

A kilencfős testület, munkája befejeztével a tapasztalatairól sajtótájékoztatón számolt be, me-lyet az Országos Atomenergia Hivatal szervezett. Chris Dijkens elmondta: közel harminc ma-gyarországi létesítményben – köztük az RHK Kft. telephelyein és természetesen a Paksi Atomerőműben is – jártak, valamint a Liszt Ferenc repülőtéren is, hogy lássák, milyen az or-szág felkészültsége egy nukleáris baleset bekövetkezése esetén. Jól kidolgozott nukleárisbale-set-elhárítási rendszert találtak nálunk, és örömmel nyugtázták, hogy a felülvizsgálatra való felkészülés alapját képező önértékelés objektív volt. A vizsgált szervezetek mindegyike bizto-sította a nemzetközi szakértői csoportnak a nyitottságot és az átláthatóságot.

  • A szakértők az erősségek között kiemelték, hogy a magyar hatóságok körültekintően hangolják össze veszélyhelyzet-kezelési programjukat a NAÜ újonnan megfogalmazott biztonsági követelményeivel. Más országok számára követendő gyakorlatként tartják számon, hogy az intézkedések folyamatos aktualizálására felső szintű munkacsoport alakult. A jó gyakorlatok között szerepel az RHK Kft. létesítményei körüli háttérdózis szintek megjelenítése a cég honlapján, amely erősíti a lakossági bizalmat.

A NAÜ főigazgató-helyettese, Juan Carlos Lentijokazt hangsúlyozta ki, hogy a nukleáris és radiológiai területen dolgozó magyar szakemberek nagyon felelősségteljesen végzik munkájukat, az ország jól felkészült a veszélyhelyzetek elhárítására.

Ugyanakkor a felülvizsgálat alapján a misszió néhány javaslatot is megfogalmazott. Például, hogy a magyar hatóságok folytassák tovább a meglévő veszélyhelyzet-kezelési programok hozzáigazítását a NAÜ legújabb biztonsági követelményeihez, illetve, hogy fejleszteni kell a szakmai továbbképzési programokat, a szakember-utánpótlás tervezését. Kifogásolták, hogy sok intézkedési terv, illetve lakossági tájékoztató anyag csak magyar nyelven érhető el.

Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség főigazgató-helyettese többek között arról számolt be az újságíróknak, hogy a misszió tagjai követendő jó gyakorlatnak tartják a katasztrófavédelem mobil mérőegységeit, amelyek a radioaktív sugárzást is érzékelik, a veszélyhelyzetekre kidolgozott kitelepítési terveket és a katasztrófavédelemnek a lakosság tájékoztatására vonatkozó terveit is. Egyúttal bejelentette, hogy jövőre Magyarországon tartják meg a „Komplex 2017” nevű nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatot.

Fichtinger Gyula, az OAH főigazgatója elmondta: az előzetes önértékelés során a nukleáris veszélyhelyzet-kezelésben érintett hazai szervezetek akciótervet készítettek, hogy a szerintük szükséges fejlesztéseket milyen ütemezésben valósítják majd meg. Ezt a felülvizsgálat megállapításai alapján aktualizálni fogják. A magyar nukleáris hatóság vezetője úgy véli, hogy 2-3 év múlva fog a szakértők egy része visszatérni Magyarországra, hogy megvizsgálják az EPREV-misszió megállapításai nyomán elhatározott intézkedések teljesülését.