2016 Év Európai Fája is főszerepet kapott

2016. június 2, csütörtök  |  Téma: Hírek

Honti Gabriella, az RHK Kft. kommunikációs osztályának vezetőjeAz idei évben az utolsó hordó is a végleges helyére kerül Bátaapátiban, a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló első föld alatti kamrájában. Ez volt az egyik legfontosabb megál-lapítás a tizenhatodik TETT-re Kész Napon, Bátaszéken, ahol a molyhos tölgy, 2016 Év Eu-rópai Fája is szerepet kapott. Ugyanis az egyik program, a gyerekeknek rendezett vetélkedő végállomása épp e híressé vált lombkoronás tövében volt, és az eseményen rendezett ismeret-terjesztő tanácskozáson is sokat emlegették.

„Hazánk egyetlen atomerőművének kis és közepes aktivitású hulladékából eddig közel 6540 hordó került Paksról balesetmentesen, biztonságos körülmények között a bátaapáti tárolóba – nyilatkozta Honti Gabriella, a létesítményt üzemeltető RHK Kft. kommunikációs osztályve-zetője a sajtótájékoztatón, amit a tároló környezetében elhelyezkedő települések legnagyobb éves eseményén, a TETT-re Kész Napon tartottak. – Tevékenységünket számos hazai hatóság sűrűn ellenőrzi, és mindig mindent rendben talál. Jó néhány nemzetközi szakmai szervezet képviselői ugyancsak gyakori vendégeink, akik munkánkról, illetve az NRHT-ról a legnagyobb elismeréssel szólnak.”

A bátaapáti létesítménnyel kapcsolatosan emlékeztetett még arra, hogy a felszín alatt 250 mé-terre található tárolóba 2012 óta viszi le az atomerőműben keletkezett kis és közepes aktivitású hulladékot a Társaság. „A tervek szerint az idei év nyarán megtöltjük az egyes kamrát, ahova jórészt a 2007 februárja előtt keletkezett paksi hulladék kerül. Vagyis alig négy évvel az átadása után 537 betonkonténerben 4833 hordó hulladék lesz a végleges helyén.”

A létesítmény kettes kamráját a tervek szerint a jövő év közepén helyezi üzembe az RHK Kft., amelynél már egy új hulladék-elhelyezési koncepciót alkalmaznak majd a szakemberek. A kompakt hulladékcsomagok és a másfajta kamrakialakítás révén, az eddigi magas szintű biztonság megőrzése mellett, ugyanakkora tárolótérben négyszer annyi hulladékot lehet tárol-ni, így a bekerülési költség mintegy a negyedével kevesebb lesz. Ez már az ismeretterjesztő tanácskozáson hangzott el, ahol Nős Bálint, a cég stratégiai és műszaki igazgatója tartott elő-adást az új koncepcióról. Az is elhangzott a beruházásokkal kapcsolatban, hogy ezzel a mun-kával párhuzamosan a tárolót befogadó, kiváló vízzáró tulajdonságú gránitban már a harmadik és negyedik kamra kiépítését is befejezték. Így jó előre, hosszú évekre biztosítva lesz a kis és közepes aktivitású hulladék (az atomerőműben elhasznált szerszámok, védőfelszerelések, segédanyagok) elhelyezése.

Az NRHT működéséről László Zoltántól, az RHK Kft. megbízott üzemeltetési igazgatójától hallhatott a TETT-re Kész Nap közönsége.

Arról pedig, hogy a tároló működtetése és továbbépítése mellett tájékoztatatási feladataira is kiemelt figyelmet fordít a Társaság, Honti Gabriella, az RHK Kft. kommunikációs vezetője beszélt előadásában, amely az ilyen jellegű tevékenyég elfogadottságáról szólt, nemzetközi szinten. Ennek kapcsán azt is kiemelte, hogy az NRHT-t övező kiemelt figyelemnek köszön-hetően, az idei évben várhatóan a százezredik látogatót is köszönthetik majd Bátaapátiban, a tavaly nyáron átadott új, interaktív látogatóközpontban.

„A tároló működése továbbra is élvezi az itt élő lakosság támogatását. A helyiek körében igen magas az NRHT-ban zajló munka és a Társaság tevékenységének ismertsége is. A kétévente végzett közvélemény-kutatások friss adatai adnak rendszeresen visszajelzést számunkra a térségi kommunikációnk eredményességéről, a legutóbbi felmérés épp a tavalyi esztendőben volt – ezt már Darabos Józsefnétől, Bátaapáti polgármesterétől, az érintett hét települést tö-mörítő szervezet, a TETT elnökétől hallhatták a résztvevők. – Lakossági Ellenőrző Csoportunk is folyamatosan nyomon követi a létesítmény működését, és ahogy eddig mindig, legutoljára is rendben talált mindent. A Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás széles körű tevékenységet folytat az itt élő emberek informálásának érdekében. Ezért rendezzük tizenhat éve a TETT-re Kész Napot is”. Az elnök asszony később rövid, képes előadásában arról is beszámolt, hogy a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból a szervezetnek nyújtott támogatás milyen fejlesztéseket tett lehetővé a nyolc településen tavaly.

A Lakossági Ellenőrző Csoport munkájáról Kardos Zsuzsanna, a csoport vezetője számolt be a tanácskozáson.

A délelőtti ismeretterjesztő programon részt vett Dr. Horváth Kálmán, a Tolna Megyei Kor-mányhivatal kormánymegbízottja is. Köszöntőjében hangsúlyozta: bár ő nem TETT-es társ, de a tájékoztatásra alakult szervezet célkitűzéseivel egyetért, és igyekszik azokat képviselni is minden fórumon. Vallja: a lakosságnak tudnia kell, hogy az itt zajló tevékenység biztonságos körülmények közt folyik.

A TETT-re Kész Nap házigazdája idén Bátaszék volt. A város polgármestere, Dr. Bozsolik Róbert, büszkeségének adott hangot, hogy a molyhos tölgy hazája nem csak e tanácskozásnak, de a gyerekvetélkedőnek is színtere lehetett. Kihangsúlyozta, hogy az RHK Kft. tevé-kenységének biztonságosságát ez az Európa-hírű lombkoronás is ékesen bizonyítja. Mint el-mondta, a nyolc település négyfős csapatai a játékos verseny közben nem csak a molyhos tölggyel ismerkedhettek meg (ebédjüket a hatalmas lombsátor alatt költötték el), hanem a vá-ros egyéb nevezetességeivel is. A szórakoztató feladatok során pedig számot adhattak arról, mennyire ismerik az RHK Kft.-t, illetve az NRHT-t. A harminckét diák nagyszerű élmények-kel, remek ajándékokkal gazdagodva térhetett haza.