A radioaktív biztonságról kérdeztek a váci diákok

2015. március 26, csütörtök  |  Téma: Hírek

Figyelmesen követték az előadásokatJól látható eredménye van a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.) ismeretterjesztő rendezvényének – legalábbis erre enged következ-tetni az a minden várakozást felülmúló szakmai érdeklődés, ami a váci Boronkay György Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium tanulóit jellemezte a március 18-án tartott rendhagyó fizikaórán. Az intézményben immár tizenegyedik alkalommal ren-dezték meg az Izotóp Tájékoztató Társulás (ITT) és az RHK Kft. középiskolai napját. A diákok elsősorban a radioaktívhulladék-tárolás biztonságával kapcsolatban kaptak megnyugtató szakmai válaszokat kérdéseikre az eseményen.

A szép számmal megjelent kilencedikes tanulókat Honti Gabriella, az RHK Kft. kommunikációs vezetője köszöntötte, röviden ismertetve a társaság tevékenységét, telephelyeit, illetve a radioaktív hulladék kezelésének és tárolásának nemzetközi gya-korlatát mutatta be. Ezt követően a tudásukat alaposan próbára tevő kvízt töltöttek ki a tanulók.

A második „órán” dr.Molnár Balázs, az RHK Kft. főmunkatársa vázolta a végzősök-nek az atomfogalom fejlődését az ókori görög filozófiától napjainkig, Démokritosz elméletétől az atomerőműig, majd kitért a radioaktív hulladékok tárolásának tudomá-nyos kérdéseire is. Molnár Balázs színes előadásában beszélt az anyag részeinek ősi kérdéseiről, az erről szóló filozófiai-fizikai gondolkodás alakulásáról, a tudományos kísérletek megjelenéséről és a legfontosabb felfedezésekről is.

A diákokon kívül az iskola igazgatója és több tanára is részt vett a rendhagyó fizika-órán. Az előadásokat elismerően fogadták, és jelezték: jövőre is nagy örömmel adnak teret annak, hogy az RHK Kft. közérthető és színes előadással hozza közelebb az atomenergiát meg a tudományt az érdeklődő diákokhoz.