Biztonságosan épülhet meg a finn nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló

2015. március 19, csütörtök  |  Téma: Hírek

A STUK-nak, a finnországi sugárvédelmi és biztonsági hatóságnak az illetékes finn minisztériumhoz benyújtott beszámolója szerint a Posiva, a finn radioaktívhulladék-kezeléssel foglalkozó társaság által tervezett kiégettüzemanyag-tokozó üzem és a végleges elhelyezést szolgáló radioaktívhulladék-tároló biztonságosan épülhet meg.

A fenti szakmai dokumentum alapja a hatóság által készített biztonsági felülvizsgálat és értékelés, melynek célja, hogy bizonyítsa: a tervezett létesítmények megfelelnek a finn atomtörvény követelményeinek. Az építési engedély jóváhagyásának feltétele a biztonsági értékelés. Az engedélyt a finn gazdasági és munkaügyi minisztérium készíti elő, és a kormány dönt az engedély megadásáról. A kiégett üzemanyag végleges tárolójának tényleges működése előtt mind a tokozó üzemnek, mind a végleges tárolónak meg kell kapnia az üzemeltetési engedélyt a kormánytól. A tervek szerint 2020-ban nyújthatja be a Posiva a kérvényt az üzemeltetési engedélyre.

A biztonság folyamatos fejlesztése

A Posiva 2012 decemberében nyújtotta be az építési engedélyre vonatkozó kérelmét. A kiégett fűtőelemek végleges elhelyezésére irányuló projekt várhatóan egészen a 2100-as évekig tart. A finn szakemberek alapelvként a biztonság folyamatos növelését tűzték ki célul.

– Mi már értékeltük a létesítmény üzemeltetési és hosszú távú biztonságát, amely megfelelő az építési engedély megadásához. Ez egy új típusú létesítmény, ezért a kialakítása is fázisokra tagolva történik, a létesítmény tervezésénél és megépítésénél figyelembe véve az időközben felhalmozott ismereteket. Mire a végleges tároló építése elkezdődik, alaposabb ismereteink lesznek a befogadó kőzet helyszíni tulajdonságairól – magyarázza Jussi Heinonen osztályvezető.

A hatóság a beszámolójában a hosszú távú biztonsággal kapcsolatos tanulmányok folytatását, a további fejlődéstörténeti forgatókönyvek kidolgozását, valamint újabb biztonsági elemzések elvégzését kívánja meg a radioaktívhulladék-kezelő szervezettől. A Posiva-nak az üzemeltetési engedélykérelemben tovább kell fejlesztenie az építési engedélykérelemhez kidolgozott biztonsági elemzést, és le kell vonnia a létesítmény üzemeltetésére és biztonságára vonatkozó végleges következtetéseket.

Nagyon alacsony sugárzási dózis

A véglegesen elhelyezett hulladék nem okozhat káros radiológiai hatást sem az emberre, sem a környezetre. A Posiva számos különböző forgatókönyvet vázol föl a biztonsági elemzésben, sorra veszi a lehetséges kockázatokat, és igazolja, hogy ha jelentkezne is többlet sugárzás a tároló környezetében, annak mértéke nem haladja meg a megengedett határértékeket.

A törvény előírásai szerint a hulladékelhelyezés a létesítmény bezárását követően nem okozhat 0,1 millisievertnél nagyobb éves egyéni sugárterhelést. A tárolóból a radioaktív izotópok a környezetbe csak rendkívül nehezen juthatnak ki. A sugárterheléshez az izotópoknak a kiégett fűtőelemből a konténer falán keresztül először a talajvízbe, majd a felszínre kellene jutniuk, végül a táplálék révén kerülhetnének csak az emberi szervezetbe. Ha ez megtörténne, az elvégzett számítások szerint a sugárzási dózis csupán egy tízezred része lenne a hatóság által megadott 0,1 millisievert/év korlátnak. A finnek átlagos éves sugárzási dózisa körülbelül 3,2 millisivert. (0,1 millisievert dózis éri az embert egy Atlanti-óceán feletti repülőút során, vagy például egy koponyaröntgen-vizsgálat alatt.)

A STUK, a finn sugárvédelmi és nukleáris biztonsági hatóság felügyeli és értékeli az építés alatti biztonságot

A finn parlament 2001-ben megadta a végleges elhelyezési projektre vonatkozó elvi hozzájárulást. Finnországban a STUK felügyeli és garantálja a radioaktívhulladék-kezelés biztonságát.

– Az elvi hozzájárulás megadását követően jelentősen fejlesztettük a radioaktív hulladékok kezelésével kapcsolatos szaktudásunkat, növeltük az erre fordítható erőforrásokat. Ezeken kívül egyre több nemzetközi együttműködésbe is bekapcsolódtunk, hogy garantáljuk a biztonsággal kapcsolatos feladatok megfelelő szakmaiságát – magyarázta Petteri Tiippana főigazgató.

A finn radioaktívhulladék-kezelő társaság építési engedélykérelmének elbírálása két évig tartott. A hatóság és más hazai és külföldi szakemberek rengeteg időt fordítottak az értékelésre.

Az engedély elfogadása után a STUK fogja felügyelni a létesítmény építését. Amennyiben a biztonság szempontjából szükséges, akkor változtatnak a már elfogadott terven.

– A tokozó üzem és a végleges létesítmény építésének felügyeletén felül különös figyelmet szentelünk arra, hogy a végleges elhelyezési rendszer megvalósítható-e a tervek szerint. Ez az első eset, hogy ilyen típusú tároló épül. Ezért a végleges elhelyezési rendszer kialakítása folyamán fontos értékelni a vágathajtási technológiák megfelelőségét, a kőzetosztályozási rendszert, valamint meghatározni a műszaki fejlesztés és a biztonságnövelés lehetséges területeit. Tovább kell vizsgálni a réz tokozás és a hulladékcsomagokat körülvevő agyagos tömedékanyag viselkedését – fejtette ki Jussi Heinonen osztályvezető.