Tervek és várakozások – 2015 a telephelyvezetők szemével

2015. február 25, szerda  |  Téma: Hírek

MKKB, bányavízkezelő üzemAmikor az RHK Kft. telephelyvezetőit kérdeztük az előttük álló év legfontosabb feladatairól, elsőként ketten is arról beszéltek: amiatt, hogy 2014. június 30-tól az Országos Atomenergia Hivatal lett a tárolók ellenőrző hatósága, az erről rendelkező új jogszabálynak megfelelően kell a belső szabályzók, utasítások rendszerét kialakítani. Ennek első lépése a meglévő dokumentumok felülvizsgálata, illetve az újak kidolgozása. A hatósági felügyelet azt is jelenti, hogy az OAH munkatársai gyakoribb vendégek lesznek a telephelyeken. Az ellenőrzéseiken az előírásoknak megfelelő, biztonságos üzemelést vizsgálják majd. Persze, mint kiderült, a kötelező adminisztratív feladatokon kívül sokkal érdekesebb, és talán „testhez állóbb” munkák is várnak a telephelyvezetőkre.

Hák Viktor az RHFT 2015-ös évéről szólva a változás következményeként arról is beszélt, a teljes körű hulladékkezelési tevékenység megindulásához ugyancsak az OAH jóváhagyása kell, ehhez a hatósághoz kell beadni az új, egységes üzemeltetési engedély-kérelmet.

– Az RHFT életében 2015. a fejlesztések éve is lesz. Egyrészt a technológiai épület teljes légtechnikai rendszerét lecseréljük, másrészt elindul a biztonságnövelő program második szakasza. A kültéri, úgynevezett történelmi hulladékot tartalmazó medencesor fölé könnyűszerkezetes csarnok épül, ahol még idén megkezdődik a hulladék biztonságos kiemelését segítő technológia előkészítése. Lesznek más, kisebb mértékű, ám jelentős fejlesztések is, mint a válogatóbox átalakítása, a sugárvédelmi ellenőrző rendszer továbbfejlesztése a hulladéknyilvántartó modul telepítésével, illetve az ipari hordószkenner üzembe helyezése. Mindez a hulladékcsomagok még biztonságosabb, hatékonyabb kezelését segíti elő.

Idén előtérbe kerül a munkavállalók képzése és oktatása is, havi rendszerességgel szervezett képzésekkel meg szaktanfolyamokkal, illetve hazai és külföldi a tapasztalatszerzéssel, valamint balesetelhárítási gyakorlatokkal az üzemzavari helyzetek felismerésére és elhárítására.

Bertalan Csaba, az NRHT fióktelep-vezetője a beszállításokkal kapcsolatban azt hangsúlyozta, itt sok múlik majd a paksi atomerőművön. – Már most látszik, hogy márciustól indíthatjuk meg a beszállításokat. Legkevesebb hatszáz, de legfeljebb nyolcszázötven kis és közepes aktivitású hulladékos hordó érkezésére számítok, ami azt jelenti, hogy maximum száz konténer kerül idén a felszín alatti tárolóba. Vagyis az első tárolókamra várhatóan jövő év közepére lesz tele, ami, ha minden jól megy, akkor 541 betonkonténer betárolását jelenti. Jelenleg háromszázhatvanegy betonkonténert tárolunk a föld alatt. Persze munkánk ezen kívül is van bőven, hiszen folyik az új kormányrendeletnek való megfeleltetés. A hármas és a négyes kamra kihajtása, ami elsősorban a beruházóinkat látja el feladattal, még az idén befejeződhet. Amit személy szerint leginkább várok az idei évben, az, hogy kiderüljön, ki építi a második tárolókamra medencéjét. Ugyanis tavaly megkaptuk az engedélyt egy új típusú hulladékcsomag elhelyezésére, ami a felszín alatti tárolótér másfajta kialakításával együtt sokkal takarékosabb helykihasználást és valószínűleg kevesebb költséget jelent. Az új kompakt hulladékcsomagok vasbeton medencébe kerülnek, ez utóbbi megépítésére megindult a tendereztetési eljárás, igen szigorú műszaki feltételekkel.
A KKÁT vezetője, Tóth Róbert örömmel említi, hogy csapatuk segítségére lehet két másik fióktelep üzemeltetőinek, hiszen a náluk régóta meglevő belső szabályzók, utasítások rendszere szolgálhat mintául a másik két tárolónál, lévén, hogy itt az ellenőrző hatóság régóta az OAH, így a követelményrendszer náluk már adott volt.

– Amit én igazán várok 2015-től, az az, hogy a tervezett kétszázhetven kiégett fűtőelem beszállítása és betárolása időre, a megszokott módon, problémamentesen megtörténjen. A telephely vezetőjeként számomra a létesítmény üzemeltetésének biztonsága a legfontosabb. Ugyanakkor komoly fejlesztéseket, technikai modernizációkat is hoz az új esztendő. Folytatódik a modulszerűen bővíthető tároló 4 újabb kamrájának építése. Miután tavaly befejeződött a talaj megfelelő előkészítése, most az alapozás van soron, és a tervek szerint márciusban a tárolóépület falainak felhúzása is elkezdődhet. A kamrabővítés a fizikai védelmi rendszer bővítésével jár együtt, ennek a munkának a befejezése is ez évi feladat. Kiemelt jelentőségű fejlesztés az átrakógép irányítástechnikai felújítása, melyet az év második felében kezdünk meg. Fejleszteni fogjuk a sugárzásellenőrző rendszert, és új, korszerűbb mérőeszközök beszerzését is tervezzük, szem előtt tartva a környezetünk védelmét. Mindemellett a karbantartási tevékenység is zökkenőmentesen folyik a tervek szerint. Nem soroltam fel mindent, de az biztos, hogy idén sem fogunk unatkozni.

Németh Gábor, az MKKB telephelyvezetője azt hangsúlyozta, hogy munkáik nagy része folyamatos, hiszen az uránbányászat okozta környezeti hatások elhárítása (amit 2014 áprilisa óta végez az RHK Kft.) napi 24 órás szolgálatot jelent még legalább 30 évig. A bányavizek, zagytéri vizek kezelése, a rekultiváció, amihez a környezetellenőrző monitoring is elengedhetetlen, mind szükségesek, hogy Pécs és a környéken lakók ivóvize biztonságban legyen.

Szükséges a jelenlegi vízkezelő és -kormányzó rendszer átalakítása, bővítése. E munkálatok tavaly megkezdődtek, a 3-4 éves munka több száz milliós beruházás lesz. Ebből terveink szerint idén a bányavízkezelő technológiai átalakítását, bővítését, a szárítóberendezés korszerűsítését, új nyelőkutak, vízmérők, iszapfogó telepítését és több kilométer új összekötő csőhálózat fektetését valósítjuk majd meg. A munka már most gőzerővel folyik, a kővágószőlősi telephely környezetében több kilométer hosszú nyomvonalon láthatóak a földmunkák.

A kérdésre, hogy mint fióktelep-vezető mit vár a 2015-ös évtől, azt felelte, a múlt évben a legnagyobb változások már megtörténtek. Az RHK Kft.-be kerülve napi szinten érzik, hogy a Társaság kötelékében sokkal stabilabb, kiszámítható körülmények közt dolgozhatnak.